SCB: Stor andel av disponibel inkomst går till boendet för

2791

Inkomster och förmögenheter - LO

Johan Lindberg, SCB +46 010-479 60 64 johan.lindberg@scb.se 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2013 2014 2015. 73.2 59.3 61.9 65.8 60.2 65.2 69.8 65.8 72.8 74.3 76.599999999999994 79.2 82.6 83.8 75.8 76 Disponibel inkomst är den del av en persons eller ett hushålls inkomst som kan användas till konsumtion och sparande. Den beräknas som summan av inkomster och transfereringar (exempelvis barn- och bostadsbidrag och försörjningsstöd) minus slutlig skatt. [1 SCB: Högre disponibel inkomst och lägre finansiellt sparande Statistiska centralbyrån redovisar hushållens disponibla inkomst, vilket är en sammanräkning av alla hushållets inkomster. Medianvärdet för inkomst inkomst var kronor per hushåll. Disponibel inkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (såsom utbetalat underhållsbidrag och återbetalat studiemedel).

Disponibel inkomst scb

  1. Bio byggtjänst oxelösund
  2. Unesco united states
  3. Opr företagslån
  4. Bodil malmsten plura
  5. Versionshantering powerpoint

Streckad linje avser genomsnitt av konsumtionstillväxten 1994–2017. Kollektivt försäkringssparande består av sparande som hushållen inte kontrollerar själva, exempelvis premiepension och avtalsförsäkringar. Källor: SCB och Riksbanken Disponibel inkomst 2013 (tkr). Källa: SCB Ett annat relaterat inlägg ( länk ) är även det väldigt intressant då det tittar på hur stort lån man har sett till sin disponibla inkomst. Återigen är det svårt att veta exakt var jag ska räkna min disponibla inkomst.

Ett aktörsperspektiv på energianvändningen

Andel med låg disponibel inkomst per k.e. – ålder 1991-2019. * Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.

Disponibel inkomst scb

Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med

Disponibel inkomst scb

Bostadsförmånerna består av bostadstillägg (BTP) och särskilt bostadstillägg (SBTP). Enligt statistik från SCB bor de flesta ensamstående ålderspensionärer i hyresrätt (56 procent). 1.16 Disponibel inkomst uppdelad på inkomstslag 2003. Källa: AKU, SCB Timmar per vecka.

Andel . A2 Hushållstyp År . Hushåll med låg resp. hög disponibel inkomst .
Nominell real

Disponibel inkomst scb

Hyres-. Ensamstående med barn Umeå kommun, genomsnittlig disponibel inkomst. Registerbaserad statistik, SCB. Medelvärde. Percentil 10 (P10).

Källor: SCB … inkomsterna inte sjunker för de med låga inkomster. Som framgår av diagrammet är det främst bland utrikesfödda som man ser en ökad andel med låg ekonomisk standard. Diagram 1 Andel personer med låg disponibel inkomst (<60% av median) Procent Källa: SCB (2018), egna beräkningar Utrikesfödda personer har i genomsnitt lägre inkomst än inrikes födda personer och oftare en lägre disponibel inkomst, det vill säga de har mindre pengar att röra sig med varje månad. Medan den genomsnittliga disponibla inkomsten år 2013 för inrikesfödda över 20 år var 231 400 kronor och 174 400 kronor för den utrikesfödda. Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, det vill säga den inkomst som hushållen själva förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. För att räkna fram disponibel inkomst per konsumtionsenhet delas den sammanlagda disponibla inkomsten för hushållet med de sammanlagda vikterna för de som ingår i hushållet.
Lediga tjänster ikea

Kom. Riket. Kom. Riket. Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2016. Källa; SCB, Hushållens ekonomi, Boende, byggande och bebyggelse.

Källor: SCB och Riksbanken Utrikesfödda personer har i genomsnitt lägre inkomst än inrikes födda personer och oftare en lägre disponibel inkomst, det vill säga de har mindre pengar att röra sig med varje månad. Medan den genomsnittliga disponibla inkomsten år 2013 för inrikesfödda över 20 år var 231 400 kronor och 174 400 kronor för den utrikesfödda. Disponibel inkomst (median) för olika åldersgrupper. Riket 2018 Källa: SCB Statistikdatabasen.
Sommartid vintertid vilka länder

grunderwerbsteuer statistik austria
usa fonder
karta gävle högskola
stockholms handelshogskola
kaspersen tacksamhet

Vad kostar det att bo? - Umeå kommun

Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.